ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
281 มูลนิธิสมเพิ่ม กิตตินันท์  ๒๔๘ หมู่ ๑๔ บเช้านกิตินันท์ ตำบลศรีสะเกษ  ไม่มีผู้ประสานงาน  ๐๕๔ ๗๔๑ ๖๓๗    องค์กรพัฒนาเอกชน  10/03/2015
282 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ม.วลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี   นายทวีพร คงแก้ว  075673000    สถาบันการศึกษา  17/01/2014
283 บริษัท ภูเก็ตเคเบิล จำกัด   32/2 ถนนทุ่งคา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  ไม่มีผู้ประสานงาน  0-7625-8448     สื่อมวลชน  30/07/2014
284 ห้างหุ้นส่วนจำกัด S.C. เคเบิลทีวี   82/111 ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160   นายประสิทธิ์ เคหะทอง  0-3633-8978     สื่อมวลชน  13/08/2014
285 หนังสือพิมพ์ข่าวสด  40/10 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 เทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม   ไม่มีผู้ประสานงาน  025892325    สื่อมวลชน  03/09/2014
286 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Suratthani Rajabhat University) 272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล   นายพรศักดิ์ สุรินราช  077 913333    สถาบันการศึกษา  17/01/2014
287 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซี อิเลคโทรนิคส์   222 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต 83110  นายเดชา สาเหล่  0-7632-5829    สื่อมวลชน  30/07/2014
288 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรเน็ทเวิร์ค 45   232 หมู่ 9 ถนนตลาดวังม่วง ตำบลคำพราน   นายสิทธินนท์ จักรเกียรติธนา  0-3635-9036    สื่อมวลชน  13/08/2014
289 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100  ไม่มีผู้ประสานงาน  0-7735-5120    สื่อมวลชน  04/09/2014
290 สมาคมบ้านหลวงหวงป่า  อาคารโรงพยาบาลบ้านหลวงเดิม เลขที่ ๑๐๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านสวด   ไม่มีผู้ประสานงาน  ๐๕๔ ๗๖๑ ๓๐๔    องค์กรพัฒนาเอกชน  10/03/2015
291 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา » ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง   นายบูฆอรี ยีหมะ  0-7433-6933  cc@skru.ac.th  สถาบันการศึกษา  17/01/2014
292 กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี  503/20 ถนนนิคมรถไฟมักกะสัน   นางวิไลวรรณ แซ่เตีย  0 2513 3173    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
293 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ดี. เคเบิลเน็ทเวิร์ค   205 ถนนปฎัก ตำบลกระรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100   นายเผดิมศักดิ์ ยาดี  0-7633-0607    สื่อมวลชน  30/07/2014
294 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์เดชอิเล็กทรอนิกส์   62/9 หมู่ 7 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220   นายณรงค์เดช เย็นแจ้ง  0-3636-4375    สื่อมวลชน  13/08/2014
295 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  หมู่ที่ 2 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310   ไม่มีผู้ประสานงาน  0-7741-8555     สื่อมวลชน  04/09/2014
296 สมคมพัฒนาไทยพายัพ  สำนักงานใหญ่ วัดมิ่งเมือง ถนนสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง  ไม่มีผู้ประสานงาน  ๐๕๔ ๗๑๐ ๕๒๐    องค์กรพัฒนาเอกชน  10/03/2015
297 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  99 ต.โคกเคียน   นางสาวสุพัตรา เนื้ออ่อน  073-709030-58  webmaster@pnu.ac.th  สถาบันการศึกษา  17/01/2014
298 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีมเคเบิลทีวี เซอร์วิส   18/2 หมู่ 2 ตำบลกมลา อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120  นายชลิต สาริยา  0-7638-5987    สื่อมวลชน  23/07/2014
299 บริษัท คัทเทอไรน์ อินโดไชนา จำกัด   17/151 หมู่ 1 ซอยสุคนธ์สวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว   ไม่มีผู้ประสานงาน  0-2578-8300-3    สื่อมวลชน  13/08/2014
300 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ถนนสุราษฎร์- พุนพิน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  ไม่มีผู้ประสานงาน  0-7720-0921     สื่อมวลชน  04/09/2014