ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
02 6815423
โทรศัพท์ 2:
02 6814853
โทรสาร:
02 6815423
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-24
ที่อยู่:
122/1222-1 ชั้น 4 ซ. นาคสุวรรณ ถนน นนทรี แขวงช่องนนทรี
อำเภอ:
ยานนาวา
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดเชียงใหม่
 2. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 3. จังหวัดเชียงราย
 4. จังหวัดพะเยา
 5. จังหวัดลำปาง
 6. จังหวัดตาก
 7. จังหวัดกำแพงเพชร
 8. จังหวัดเพชรบูรณ์
 9. จังหวัดน่าน
 10. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 11. จังหวัดราชบุรี
 12. จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ประสานงาน

 1. บาทหลวงวิชัย โภคทวี (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 122/1222-1 ชั้น 4 ซ. นาคสุวรรณ ถนน นนทรี แขวงช่องนนทรี
  อำเภอ : ยานนาวา
  รหัสไปรษณีย์ : 10120
  หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6815423

ประเภทสิทธิ

 1. การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 2. เชื้อชาติ
 3. เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่
 4. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย