ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กลุ่มสุรินทร์เสวนา ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Surin Forum ()
โทรศัพท์ 1:
0 4455 1172
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 4451 3762
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
53/1 ซอยสระโบราณ ถนนสระโบราณ ตำบลในเมือง
อำเภอ:
เมืองสุรินทร์
จังหวัด:
สุรินทร์
หมายเหตุ:
1. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในสังคมอันหลากหลาย 2. สนับสนุนการรวมกลุ่มเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรประชาชน 3. ระดมความร่วมมือของประชาชนในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. จัดเวทีอภิปรายวิชาการสาธารณะ 2. ประสานความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อติดตามตรวจสอบนโยบายรัฐ
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดสุรินทร์

ผู้ประสานงาน

  1. นางสาวณิชกานต์ ยืนยาว (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 53/1 ซอยสระโบราณ ถนนสระโบราณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4455 1172

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
  2. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป