ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
61 ทีมประสานงานองค์กรชุมชนคานฮักเมืองพะเยา  โรงเรียนปริยัติธรรม ชั้น 2 วัดศรีโคมคำ   นางสาวเพชรรัตน์ ยิ้มเพชร  0 5441 0884     องค์กรประชาชน  0000-00-00
62 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านห้วยยวนเหนือ  หมู่ 7 ตำบลเขาพระทอง   นายภาณุทัศ มุสิกะ    องค์กรประชาชน  10/07/2014
63 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านโคกทราย  บ้านโคกทราย หมู่ 6 ตำบลโพรงจระเข้   นายเกียรติก้อง เส็นฤทธิ์    องค์กรประชาชน  0000-00-00
64 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านห้วยใส-สีจุ้ย  บ้านห้วยใส-สีจุ้ย หมู่ 1 ตำบลท่างิ้ว   นายเสริม กำธร    องค์กรประชาชน  0000-00-00
65 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านลำพิกุล  บ้านลำพิกุล หมู่ 4 ตำบลนาชุมเห็ด   นายธงชัย แสงจันทร์    องค์กรประชาชน  0000-00-00
66 โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำชี  686/5 ถนนหน้าเมือง ต.ในเมือง  นายอกนิษฐ์ ป้องภัย  043-220896    ภาคธุรกิจเอกชน  25/07/2014
67 เครือข่ายลุ่มน้ำชี - มูน  686/5 ซอยวุฒิธาราม ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000   นายอกนิษฐ์ ป้องภัย  0 4322 0895  necord@kknet.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
68 มูลนิธิส่งเสริมสันติวิธี  1/11 ซอยนิพัฒน์2 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  นางชุติมา ทองบุราณ  0 2234 6674  durham@mozart.inct.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  09/07/2014
69 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ  409 ชั้น 2 อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ซอยโรหิตสุข ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320   นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์  0 2691 0437 - 9  freemediafreepeople@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014
70 เครือข่ายประชาชนต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น จ.ขอนแก่น  224 ไปรณีย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น   นางพรรณาดี คันติศิรินทร์  0 9621 4795    องค์กรประชาชน  0000-00-00
71 สถาบันพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง  310 ถนนแม่ต๋ำสายใน ตำบลแม่ต๋ำ   นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล  0 5441 2422  elithailand@hotmail.com  ภาคธุรกิจเอกชน  04/07/2014
72 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  546 ซอยลาดพร้าว 47 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง   นพ.ประพจน์ เภตรากาศ  0 2539 9706  fcd@hoytakpoolom.org  องค์กรพัฒนาเอกชน  30/06/2016
73 โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันในอำเภอแม่แจ่ม / มูลนิธิรักษ์ไทย  5/14 หมู่ 3 ตำบลช้างเคิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50270  นายวิทูรย์ คาลอย  0 5382 8128    องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
74 เครือข่ายประชาคมฅนกำแพง  70 หมู่ 7 ตำบลเพชรชมพู  นางประสพพร จงสวัสดิ์  089-860-3390    องค์กรประชาชน  0000-00-00
75 กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว  60/1 ห้อง C202 อาคารมนริริน ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน   นางจิรากร คชเสนี  0 2272 7100 - 2  greenpeace.southeastasia@th.greenpeace.org  ภาคธุรกิจเอกชน  10/07/2014
76 โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย ภูมินิเวศน์น่าน  123 ถนน ปัว-น้ำยาว ต.นวนคร   ไม่มีผู้ประสานงาน  054-756537    องค์กรประชาชน  24/07/2014
77 มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา  87 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  นายโคทม อารียา  662 277 6882     องค์กรพัฒนาเอกชน  13/08/2014
78 เครือข่ายองค์กรประมงชายฝั่ง จังหวัดชุมพร  30 หมู่ 3 ตำบลท่ายาง   นายธวัฒน์ คล้ายรุ่ง    องค์กรประชาชน  10/07/2014
79 เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์  3 หมู่ 7 ตำบลท่าด้วง  นางพิกุล ฉิมนันท์  056-729-634    องค์กรประชาชน  0000-00-00
80 ชมรมตะเกียงชีวิต  โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ตำบลหมอนทอง   นายสมชาย ยงพฤกษา  0 3858 1780 – 1    องค์กรประชาชน  17/07/2014