ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านลำพิกุล ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
-
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2002-00-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
บ้านลำพิกุล หมู่ 4 ตำบลนาชุมเห็ด
อำเภอ:
ย่านตาขาว
จังหวัด:
ตรัง
หมายเหตุ:
1. ดำเนินการจัดการป่าชุมชน 2. แก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ดินที่เกิดจากรัฐประกาศเขตทับที่
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ร่วมชุมนุมกับสมัชชาคนจนที่กรุงเทพฯ 2. ประชุม ศึกษากฎหมาย/สิทธิ แจกเอกสาร 3. ทำข้อมูลพื้นฐานชุมชน 4. ผลักดันการแก้ไขกฎหมายป่าไม้
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดตรัง

ผู้ประสานงาน

 1. นายธงชัย แสงจันทร์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : บ้านลำพิกุล หมู่ 4 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 3. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 4. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์
 5. สิทธิในการจัดการที่ดิน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป