ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Campaign for Popular Media Reform ()
โทรศัพท์ 1:
0 2691 0437 - 9
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2691 0437 - 9
อีเมล์:
freemediafreepeople@yahoo.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2001-09-05
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-03
ที่อยู่:
409 ชั้น 2 อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ซอยโรหิตสุข ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
อำเภอ:
ห้วยขวาง
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. เพื่อผลักดันสิทธิในการสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะของภาคประชาชน และสิทธิในการจัดการทรัพยากรคลื่นความถี่โทรคมนาคม และวิทยุ/โทรทัศน์ 2. เพื่อติดตามตรวจสอบอำนาจรัฐ/ทุน และเรียกร้องในเรื่องการสร้างความเป็นประชาธิปไตยทางการสื่อสารของภาคประชาชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

  1. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 409 ชั้น 2 อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ซอยโรหิตสุข ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2691 0437 - 9

ประเภทสิทธิ

  1. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล
  2. เสรีภาพในการเสนอข่าวของสื่อมวลชน
  3. เสรีภาพในการสื่อสาร

กลุ่มเป้าหมาย

  1. สื่อมวลชน