ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
ภาคธุรกิจเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำชี ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
043-220896
โทรศัพท์ 2:
043-322267
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2001-12-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-25
ที่อยู่:
686/5 ถนนหน้าเมือง ต.ในเมือง
อำเภอ:
เมืองขอนแก่น
จังหวัด:
ขอนแก่น
หมายเหตุ:
1. เพื่อส่งเสริมให้คนลุ้มน้ำมีสิทธิจัดการน้ำ 2. ให้ความรู้ในเรื่องการปกป้องทรัพยากรน้ำ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
เรียกร้องให้รัฐบาลมาแก้ไขปัญหาน้ำท่วงที่เกิดจากการบริหารจัดการน้ำที่ผิดพลาดของภาครัฐ
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดยโสธร
 2. จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ประสานงาน

 1. นายอกนิษฐ์ ป้องภัย (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : -
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 3. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 4. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
 5. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม