ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
สื่อมวลชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สถานีวิทยุกระจายเสียง พุทธศาสน์สัมพันธ์ วัดชนาธิปเฉลิม 106.70 MHz. ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
074-730473
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
fm_106.7_satun@hotmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-09-03
ที่อยู่:
ห้องสมุดวัดชนาธิปเฉลิม ต.พิมาน
อำเภอ:
เมืองสตูล
จังหวัด:
สตูล
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ชื่อความร่วมมือพิเศษ:
สื่อมวลชนที่ร่วมงานเป็นประจำ
วันที่เริ่มทำ:
03/09/2014
วันที่สิ้นสุด:
03/09/2015

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดสตูล

ผู้ประสานงาน

 1. พระปัญญาวุฒิวิมล (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : ห้องสมุดวัดชนาธิปเฉลิม ต.พิมาน
  อำเภอ : เมืองสตูล
  รหัสไปรษณีย์ : 91000
  หมายเลขโทรศัพท์ : โทร.074-730473

ประเภทสิทธิ

 1. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล
 2. เสรีภาพในการเสนอข่าวของสื่อมวลชน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป