ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
สื่อมวลชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา รร.ศาสนธรรมวิทยา 108 MHz. ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
074-789593
โทรศัพท์ 2:
089-2970336
โทรสาร:
074-789593
อีเมล์:
wirayut036@gmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-09-03
ที่อยู่:
รร.ศาสนธรรมวิทยา หมู่ 2 ต.นาทอน
อำเภอ:
ทุ่งหว้า
จังหวัด:
สตูล
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ชื่อความร่วมมือพิเศษ:
สื่อมวลชนที่ร่วมงานเป็นประจำ
วันที่เริ่มทำ:
03/09/2014
วันที่สิ้นสุด:
02/09/2015

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดสตูล

ผู้ประสานงาน

 1. นายวิรายุทธ ละเมาะ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : รร.ศาสนธรรมวิทยา หมู่ 2 ต.นาทอน
  อำเภอ : ทุ่งหว้า
  รหัสไปรษณีย์ : 91120
  หมายเลขโทรศัพท์ : 089-2970336

ประเภทสิทธิ

 1. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล
 2. เสรีภาพในการเสนอข่าวของสื่อมวลชน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป