ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
The foundation of transgender alliance for Human rights. ()
โทรศัพท์ 1:
0953615796
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
thaitga@gmail.com
เว็บไซต์:
http://thaitga.org
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2022-05-24
ที่อยู่:
829 ชั้น 1 บางแคคอนโดทาวน์ ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160
อำเภอ:
บางแค
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
-
ผลงานที่ผ่านมา:
2564 - งานเสวนา “ ความรุนแรงที่กะเทย (ทำไม) ต้องเจอ : White Violence ”วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19:00 – 20:30 น. 2563 1. โครงการเสวนาเรื่องเพศหลังบ้านและความรุนแรงในครอบครัว​ ภาพยนตร์แมลงรักในสวนหลังบ้าน (Insects in the Backyard) เนื่องในวันรำลึกถึงคนข้ามเพศที่ถูกสังหาร (Transgender Day of Remembrance) จัดโดย มูลนิธิเครือข่ายเพื่อกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ร่วมกับ คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ, สำนักงานสนับสนุนสุขภาวะประชากร กลุ่มเฉพาะ สำนัก 9 (สสส.) และ ASTRAEA LESBIAN FOUNDATION FOR JUSTICE วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema Central World 2. โครงการจากโรคจิตวิกลจริตสู่เพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด กรณีบัญชีจำแนกโรคสากล ICD-11 จัดโดย สถาบันราชานุกูล ร่วมกับ มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และภาคีเครือข่ายสนับสนุนโดย สมาคมเพศวิถีศึกษาวันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนกฎหมายการรับรองเพศ (Gender Recognition) ในเชิงนิติบัญญัติในบริบทสังคมไทย วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ห้องประชุม 102 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดโดย คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มี ความหลากหลายทางเพศ, มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และภาคี 4. เสวนา…“Break The Silence” ความเงียบไม่ใช่ทางออก เนื่องในวันสากลเพื่อการยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (International Day Against Homophobia, Trans phobia and Biphobia: IDAHOT) วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:00 – 15:00
ประวัติโดยย่อ:
“เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย” คือ การรวมตัวของคนที่เกิดมาแล้วถูกระบุว่าเป็นชาย แต่รับรู้ว่าตัวเองเป็นอีกเพศหนึ่ง รวมถึงบุคคล กลุ่มคน และหน่วยงานที่สนับสนุนสิทธิมนุษยชนและสุขภาวะทางเพศของกะเทยในสังคมไทย โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานคือ “สนับสนุนให้กะเทยในสังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างรอบด้าน”

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. คุณเอกรินทร์ เกิดสูง (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน 829 ชั้น 1 บางแคคอนโดทาวน์ ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ
  อำเภอ : บางแค
  รหัสไปรษณีย์ : 10160
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0846354464
  หมายเลขโทรสาร : -
  อีเมล์ : thaitga@gmail.com
  หมายเหตุ : -

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย