ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
21 สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ๕๑๔ บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง   ไม่มีผู้ประสานงาน  022810951    องค์กรพัฒนาเอกชน  30/06/2016
22 ศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชนภายใต้สมาคมฟื้นฟู้และพัฒนาลุ่มน้ำสาละวิน  7 ม.2 ต.สเมย   นายเล่าฟั้ง บัณฑิตเทิดสกุล  ngo_salaween@hotmail.com  องค์กรประชาชน  01/01/2012
23 สถานีวิทยุกระจายเสียง โมเดิร์นเวฟ 98.4 MHz.  234 หมู่ 4 ต. ละงู อ.ละงู จ.สตูล   ไม่มีผู้ประสานงาน  074-734271  modernwave98.4@hotmail.com  สื่อมวลชน  03/09/2014
24 สหกรณ์การเกษตรภาคใต้ จำกัด  29/3 ถ.ผังเมือง 5 อ.เมือง จ.ยะลา 95000  ไม่มีผู้ประสานงาน  0-7324-2731  yala_pck1@hotmail.com  สื่อมวลชน  15/09/2014
25 มูลนิธิเลยเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน  ตู้ปณ.1 ปท.วังสะพุง   ไม่มีผู้ประสานงาน  042-841679  phuluang@wwfthai.org  องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
26 สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน  เลขที่ ๖ สุขุมวิท ๑๒   ไม่มีผู้ประสานงาน  022294611    องค์กรพัฒนาเอกชน  10/02/2016
27 เครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือ  187 หมู่ 9 ต.ท่าวังทอง  นายสงกรานต์ ปัญญา    องค์กรประชาชน  01/01/2012
28 สถานีวิทยุกระจายเสียง เซอร์ไพสซ์ เรดิโอ 99.0 MHz.  650 หมู่ 4 ต.กำแพง   นายธีรยุทธ์ หลีขาว  074-734220    สื่อมวลชน  03/09/2014
29 โรงเรียนอาละวียะห์วิทยา  โรงเรียนอาละวียะห์วิทยา 84 ม.3 ต.ตาเน๊าะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130   ไม่มีผู้ประสานงาน  08-1990-2695    สื่อมวลชน  15/09/2014
30 มูลนิธิพิพิธประชานาถ  81/1 หมู่ 7 ต.สลักได  ไม่มีผู้ประสานงาน  0819551259    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
31 สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย  ๑๒๒/๔ ซ.เรวดี ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน   ไม่มีผู้ประสานงาน  026171530    องค์กรพัฒนาเอกชน  10/02/2016
32 ประชาคมทักษิณ(ท้องถิ่นภาคใต้)  8 มงคลประชา 1   นายทวีศักดิ์ สุขรัตน์  0 1738 8228     องค์กรประชาชน  0000-00-00
33 สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.ปัตตานี    นายพิพัฒน์ สังข์แก้ว  073-333159    สื่อมวลชน  03/09/2014
34 สำนักงานประชาสัมมพันธ์จังหวัดพัทลุง / สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.สงขลา  ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์   นายดำรง เศวตพรหม  074-614070    สื่อมวลชน  16/09/2014
35 มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน  56 หมู่ 16 ต.นอกเมือง   ไม่มีผู้ประสานงาน  081-0658457    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
36 มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์  ๑๔๕/๖-๗ ซ.วิภาวดี ๒๐ ถ.วิภาวดี  ไม่มีผู้ประสานงาน  022778811    องค์กรพัฒนาเอกชน  02/03/2016
37 เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  252 ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ตำบลสันทรายน้อย  นายไวยิ่ง ทองบือ  0-5339-8872  knce@loxinfo.co.th  องค์กรประชาชน  01/01/2000
38 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้อยเอ็ดกิจเจริญ เน็ตเวิร์ค   303 หมู่ 8 ถนนพิศเพลินพานิช ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120  นายศิรวิชญ์ ธงทอง  0-4355-0049    สื่อมวลชน  07/08/2014
39 สถานีวิทยุกระจายเสียง Idea station 102.5 MHz.  322/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด   ไม่มีผู้ประสานงาน  074-730236  tukgare@hotmail.com  สื่อมวลชน  03/09/2014
40 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง  111 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม ต.ชุมพร อ.ศรีนครินทร์  นายณรงค์ ทิพยวัลย์  074-635521    สื่อมวลชน  16/09/2014