ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ประชาคมทักษิณ(ท้องถิ่นภาคใต้) ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 1738 8228
โทรศัพท์ 2:
1998-02-01
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
8 มงคลประชา 1
อำเภอ:
หาดใหญ่
จังหวัด:
สงขลา
หมายเหตุ:
1. เปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์ 2. ยกระดับการเรียนทางปัญญา 3. สร้างแกนนำทางสังคม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. การจัดประชุมสัมมนา 2. การจัดกระบวนการฝึกอบรม 3. การประสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 2. จังหวัดตรัง
 3. จังหวัดปัตตานี

ผู้ประสานงาน

 1. นายทวีศักดิ์ สุขรัตน์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 8 มงคลประชา 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 91000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 1738 8228

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 2. สิทธิในการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน
 3. เสรีภาพในการสมาคม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป