ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
สื่อมวลชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สถานีวิทยุกระจายเสียง เซอร์ไพสซ์ เรดิโอ 99.0 MHz. ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Surpirse Radio 99.0 MHz. ()
โทรศัพท์ 1:
074-734220
โทรศัพท์ 2:
089-9771289
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-09-03
ที่อยู่:
650 หมู่ 4 ต.กำแพง
อำเภอ:
ละงู
จังหวัด:
สตูล
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ชื่อความร่วมมือพิเศษ:
สื่อมวลชนที่ร่วมงานเป็นประจำ
วันที่เริ่มทำ:
02/09/2014
วันที่สิ้นสุด:
02/09/2015

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดสตูล

ผู้ประสานงาน

 1. นายธีรยุทธ์ หลีขาว (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 650 หมู่ 4 ต.กำแพง
  อำเภอ : เมืองสตูล
  รหัสไปรษณีย์ : 91140
  หมายเลขโทรศัพท์ : 074-734220

ประเภทสิทธิ

 1. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล
 2. เสรีภาพในการเสนอข่าวของสื่อมวลชน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป