ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
สื่อมวลชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สหกรณ์การเกษตรภาคใต้ จำกัด ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0-7324-2731
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0-7322-4468
อีเมล์:
yala_pck1@hotmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-09-15
ที่อยู่:
29/3 ถ.ผังเมือง 5 อ.เมือง จ.ยะลา 95000
อำเภอ:
เมืองยะลา
จังหวัด:
ยะลา
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดยะลา

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล
  2. เสรีภาพในการเสนอข่าวของสื่อมวลชน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป
  2. สื่อมวลชน