ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิพิพิธประชานาถ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Pipitrachanat Foundation ()
โทรศัพท์ 1:
0819551259
โทรศัพท์ 2:
044531275
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
81/1 หมู่ 7 ต.สลักได
อำเภอ:
เมืองสุรินทร์
จังหวัด:
สุรินทร์
หมายเหตุ:
เป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างพระสงฆ์ สนับสนุนการจัดกิจจกรรมด้านการพัฒนา โดยส่งเสริมความรู้ทางศีลธรรม การรวมกลุ่มในหมู่บ้านหรือชุมชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. เสรีภาพในการนับถือศาสนา
  2. ความเชื่อทางศาสนา

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป