ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
สื่อมวลชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
074-635521
โทรศัพท์ 2:
074-635525
โทรสาร:
074-635521
อีเมล์:
เว็บไซต์:
http://radiothailand.prd.go.th/phatthalung
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-09-16
ที่อยู่:
111 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม ต.ชุมพร อ.ศรีนครินทร์
อำเภอ:
เมืองพัทลุง
จังหวัด:
พัทลุง
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

  1. นายณรงค์ ทิพยวัลย์ (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : -
    หมายเลขโทรศัพท์ : 089-7242657
  2. นายจรัส บำรุงเสนา (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : -
    หมายเลขโทรศัพท์ : 084-5833430

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย