ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สมาคมเพื่อบุคคลปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
02-522-6148
โทรศัพท์ 2:
01-522-6149
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-24
ที่อยู่:
49/6 ถนนรามอินทรา 8 แขวงอนุสาวรีย์
อำเภอ:
บางเขน
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
ส่งเสริมอาชีพและการศึกษาของบุคคลปัญญาอ่อน ส่งเสริมสวัสดิการของบุคคลปัญญาอ่อน พิทักษ์สิทธิของบุคคลปัญญาอ่อนที่พึงได้รับตามกฎหมาย
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกรุงเทพฯ

ผู้ประสานงาน

 1. นางดารณี ธนะภูมิ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 49/6 ถนนรามอินทรา 8 แขวงอนุสาวรีย์
  อำเภอ : บางเขน
  รหัสไปรษณีย์ : 10220
  หมายเลขโทรศัพท์ : 02-5226148

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 2. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
 3. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. คนพิการ
 2. คนด้อยโอกาส/คนในชุมชนแออัด