ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.)
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Thai NGOs Coalition on AIDs ()
โทรศัพท์ 1:
02-3775255
โทรศัพท์ 2:
0 2952 5355 - 6
โทรสาร:
02-3779719
อีเมล์:
tnca@tncathai.org
เว็บไซต์:
http://www.tncathai.org
วันก่อตั้งองค์กร:
1989-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-04
ที่อยู่:
494 ซ.ลาดพร้าว 101 (นครไทย 11) ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
อำเภอ:
บางกะปิ
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรสมาชิก กพอ. ในแต่ละภาค รวมถึงขยายขอบเขตความร่วมมือระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชน - สนับสนุนและทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้ติดเชื้อในการผลักดันนโยบายเรื่องการเข้าถึงบริการการรักษา สิทธิมนุษยชน ด้านเอดส์และสุขภาพ - ประสานความร่วมมือในการทำงานป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ร่วมกับภาครัฐ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวสุพีชา เบาทิพย์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 801/21 ซอยงามวงศ์วาน 27 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางกระสอ
  อำเภอ : เมืองนนทบุรี
  รหัสไปรษณีย์ : 11000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2952 5355 - 6
  หมายเลขโทรสาร : 0 2952 5180
  อีเมล์ : tnca@ksc.th.com

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 2. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
 3. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้บริโภค
 2. ผู้ป่วย
 3. ผู้ติดเชื้อ HIV
 4. ประชาชนทั่วไป