ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชาย และการพัฒนา ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Gender and Development Research Institute Foundation (GDRI)
โทรศัพท์ 1:
0 2929 2088 -9
โทรศัพท์ 2:
1990-10-23
โทรสาร:
0 2929 2090
อีเมล์:
gdri2009@cscoms.com
เว็บไซต์:
http://www.gdrif.org
วันก่อตั้งองค์กร:
1990-10-23
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-03
ที่อยู่:
501/1 หมู่ 3 ถนนเดชะตุงคะ 1 แขวงทุ่งสีกัน
อำเภอ:
ดอนเมือง
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
- งานด้านการฝึกอบรม สัมมนา มีการฝึกอบรม สัมมนาให้แก่ผู้บริหาร ผู้นำองค์กร และนักปฏิบัติ ทั้งในภาครัฐ และเอกชน สื่อมวลชน รวมทั้งผู้สนใจอื่นๆ - ติดตามนโยบายด้านสตรี - ร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างบทบาท หญิง ชาย
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. ดร.สุธีรา วิจิตรานนท์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 501/1 หมู่ 3 ถนนเดชะตุงคะ แขวงทุ่งสีกัน
  อำเภอ : ดอนเมือง
  รหัสไปรษณีย์ : 10210
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2929 2088 - 9
  หมายเลขโทรสาร : 0 2929 2088 - 9
  อีเมล์ : gdri@cscoms.com
 2. อรุณ ศิริวัฒน์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 501/1 หมู่ 3 ถนนเดชะตุงคะ 1 แขวงทุ่งสีกัน
  อำเภอ : ดอนเมือง
  รหัสไปรษณีย์ : 10120
  หมายเลขโทรศัพท์ : 029292088

ประเภทสิทธิ

 1. เพศ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้หญิง