ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
101 กลุ่มนักฏหมายเพื่อสังคมพิษณุโลก  14/15 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง  นายประพจน์ ศรีเทศ  0 5524 4797  tanaychawban@thaimail.com  องค์กรวิชาชีพ  09/07/2014
102 สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนจังหวัดลำปาง สำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง  สำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง  ไม่มีผู้ประสานงาน  054- 217100-138    หน่วยงานรัฐ  24/07/2014
103 สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ถนนสิงห์ไคล ตำบลกอบแสง  นายปกรชัย ดีเป็นธรรม  053-711-403    องค์กรพัฒนาเอกชน  24/07/2014
104 สภาทนายความจังหวัดแม่ฮ่องสอน  สภาทนายความ ถนนราชดำเนินกลาง  เลขาธิการ  0 2629 1430    องค์กรวิชาชีพ  17/07/2014
105 สื่อและสำนักข่าวภาคประชาชน CINN BKK สหพันธ์วิทยุชุมชน กรุงเทพ-ปริมณฑล  อาคารรัชดาเมซอง ซอยรัชดาภิเษก 32 ถนนรัชดาภิเษก   นายประสาร ประดิษฐ์โสภณ  0 2552 8313    องค์กรประชาชน  0000-00-00
106 มูลนิธิส่งเสริมสันติวิธี  1/11 ซอยนิพัฒน์2 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  นางชุติมา ทองบุราณ  0 2234 6674  durham@mozart.inct.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  09/07/2014
107 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  809 ซอยศุภนิมิต ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขต  นายอนุสรณ์ สมศิริ  0-2022-9200-2  info@worldvision.or.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  07/07/2014
108 มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย  44 นิคมรถไฟ กม.11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900   นายแพทย์เหวง โตจิราการ  0 29360401ต่อ14  democracy35@cityblue.net  องค์กรประชาชน  01/07/2014
109 สมาพันธ์ประชาธิปไตย  44 นิคมรถไฟ กม.11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว   นายสมศักดิ์ โกศัยสุข  029360401ต่อ14  democracy@cityblue.net  องค์กรประชาชน  0000-00-00
110 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ  2492 ซอยประชาสงเคราะห์ 24 ถนนประชาสงเคราะห์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400   นางสาวรุ่งทิพย์ อิ่มรุ่งเรือง  0 2277 4625  phutaijp@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
111 มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ (ส่งเสริมโอกาสผู้หญิง)  57/60 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ   นางจันทวิภา อภิสุข  0 2526 8311  badgirls@empowerfoundation.org  องค์กรพัฒนาเอกชน  07/01/2016
112 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนเขตวัฒนา กทม.(หรืออาสาสมัครพิทักษ์สิทธิเด็กชุมชนนวลจิตเขตวัฒนา กทม.)  535 ซอยนวลจิต เอกมัย ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ   ไม่มีผู้ประสานงาน  0 2711 6538    องค์กรประชาชน  02/07/2014
113 มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาวิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  100/771-775 ชุมชนคลองเตยล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  ไม่มีผู้ประสานงาน  0 2249 0953 - 4  fscc@loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  07/07/2014
114 โรงเรียนบ้านบางกะปิ กทม.  93 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น  นายพิชิต เย็นทรวง  0 2733 7068 - 9  banbangkapi@hotmail.com  หน่วยงานรัฐ  08/07/2014
115 ศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติธรรม  2634 ซอยลาดพร้าว128/2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240   นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์  0 2377 5151   hrnet@mogart.inet.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2012
116 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น  นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา  0237883009  codi@codi.or.th  องค์การมหาชน  08/07/2014
117 มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก  100/475 ซอยแจ้งวัฒนะ10 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์  0 2574 3753    องค์กรพัฒนาเอกชน  07/07/2014
118 มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี  84/14 หมู่2 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง7) ตำบลลำผักกูด   นายนพวรรณ ภูวประดิษฐ์ชัย  0-2972 5489 - 9    องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014
119 กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว  60/1 ห้อง C202 อาคารมนริริน ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน   นางจิรากร คชเสนี  0 2272 7100 - 2  greenpeace.southeastasia@th.greenpeace.org  ภาคธุรกิจเอกชน  10/07/2014
120 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยในพม่า  90 ซอยอยู่ออมสิน ถนนจรัญสนิทวงศ์ 40 แขวงบางยี่ขัน   นายอดิศร เกิดมงคล  0 2424 9173  taedb@ksc.th.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014