ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
หน่วยงานรัฐ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โรงเรียนบ้านบางกะปิ กทม. ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Ban Bangkapi School ()
โทรศัพท์ 1:
0 2733 7068 - 9
โทรศัพท์ 2:
0 2374 1231
โทรสาร:
0 2733 7068 - 9
อีเมล์:
banbangkapi@hotmail.com
เว็บไซต์:
http://www.banbangkapi.ac.th
วันก่อตั้งองค์กร:
1999-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-08
ที่อยู่:
93 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น
อำเภอ:
บางกะปิ
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
จัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ 2. การเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิเด็กและเยาวชน บนเครือข่าย Internet 3. จัดฝึกอบรมเด็กและเยาวชน แกนนำด้านสิทธิเด็กแลtเยาวชน 4. จัดอบรมเครือข่ายเด็กด้านสิทธิเด็กและเยาวชน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. นายพิชิต เย็นทรวง (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 93 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น
  อำเภอ : บางกะปิ
  รหัสไปรษณีย์ : 10240
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 2. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เด็ก