ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนเขตวัฒนา กทม.(หรืออาสาสมัครพิทักษ์สิทธิเด็กชุมชนนวลจิตเขตวัฒนา กทม.) ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 2711 6538
โทรศัพท์ 2:
0 9165 5421
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-02
ที่อยู่:
535 ซอยนวลจิต เอกมัย ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
อำเภอ:
วัฒนา
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 2. สร้างเครือข่ายองค์กรเด็กและเยาวชนในชุมชน 3. ประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชน,ประชาชน,ชุมชน,ในการพัฒนา ชุมชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. จัดเวทีชุมชน ด้านเด็กและเยาวชน -ยาเสพติด -พัฒนาชุมชน – สิ่งแวดล้อมมลพิษ 2. ศูนย์ประสานงานเครือข่ายฯ 3. ช่วยเหลือชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. อายุ
  2. สถานะของบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย

  1. เด็ก