ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Foundation for the Better Life of Children ()
โทรศัพท์ 1:
0 2574 3753
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2574 1381
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1988-11-02
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-07
ที่อยู่:
100/475 ซอยแจ้งวัฒนะ10 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
อำเภอ:
ดอนเมือง
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
- โครงการบ้านอุปถัมภ์เด็ก - โครงการบ้านสร้างสรรค์เด็ก - โครงการติดตามช่วยเด็กและครอบครัว - จัดนิทรรศการและให้ความรู้เรื่องเด็กเร่ร่อน - อบรมอาสาสมัครพิทักษ์เด็ก
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกรุงเทพฯ
 2. จังหวัดปทุมธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 100/475 ซอยแจ้งวัฒนะ10 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
  อำเภอ : ดอนเมือง
  รหัสไปรษณีย์ : 10210
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2574 3753

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิของบุคคลในครอบครัว
 2. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 3. สิทธิในการได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เด็ก
 2. คนด้อยโอกาส/คนในชุมชนแออัด