ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
1 ไฟร์เวย์เรดิโอ  42/6 ม.2 ต.พะวง  คุณสายัณห์ ปรงแก้ว  081-9698830    สื่อมวลชน  09/09/2014
2 ไทแมส FM  203 ถนนประชายินดี   นายอ่อนอรุณ สุรัตน์  074-365007    สื่อมวลชน  09/09/2014
3 ไทยเสรี  187 ถ.ผังเมือง 4 ต.สะเตง อ.เมือง  นายคลองธรรม แซ่เจน  08-1541-4288  zengsunwen@hotmail.com  สื่อมวลชน  09/09/2014
4 ไทยพีบีเอส   อาคารสำนักงานใหญ่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน  ไม่มีผู้ประสานงาน  0-2790-2000    สื่อมวลชน  02/09/2014
5 โอเคสเตชั่น  166 ถ.เพชรเกษม ต.นาทวี  นายสุทิน พรมกัสน์  074-371123    สื่อมวลชน  09/09/2014
6 โอ-ทาม เรดิโอ  โชวรูมการค้านาทวี  นายธีรพงษ์ จันทร์เจริญกุล    องค์กรพัฒนาเอกชน  10/09/2014
7 โรงเรียนอาละวียะห์วิทยา  โรงเรียนอาละวียะห์วิทยา 84 ม.3 ต.ตาเน๊าะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130   ไม่มีผู้ประสานงาน  08-1990-2695    สื่อมวลชน  15/09/2014
8 โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่ (HEC เรดิโอ)  โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่ 4 ซอย 5 ถ.เพชรเกษม   คุณป้อมเพชร โตประเสร็ฐ  074-225574    องค์กรพัฒนาเอกชน  04/09/2014
9 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร  เลขที่ 4 ถ.เทศบาลสงเคราะห์(ประชานิเวศน์.1) แขวงลาดยาว   ไม่มีผู้ประสานงาน  0 – 25895762  panyawuthikorn2520@hotmail.com  สถาบันการศึกษา  05/02/2015
10 โรงเรียนบ้านบางกะปิ กทม.  93 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น  นายพิชิต เย็นทรวง  0 2733 7068 - 9  banbangkapi@hotmail.com  หน่วยงานรัฐ  08/07/2014
11 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก    ไม่มีผู้ประสานงาน  026449400    รัฐวิสาหกิจ  22/07/2014
12 โรงงานยาสูบ    ไม่มีผู้ประสานงาน  022291986    รัฐวิสาหกิจ  22/07/2014
13 โชเซียนเรดิโอ  453/4 ต.พะวง   คุณสุภาพร ไกรขาว  081-6781329    องค์กรพัฒนาเอกชน  10/09/2014
14 โฆษณาชุด Silence of Love  123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดน กทม. 10400  ไม่มีผู้ประสานงาน  02 247 0247    สื่อมวลชน  10/12/2011
15 โครงการโรงเรียนใต้ร่มไม้  333 บ้านเหมืองตะกั่ว หมู่ 1 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170   นายสาธร สมพงศ์  0 7461 4777   undertree_school333@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  02/07/2014
16 โครงการเสริมสร้างศักยภาพธนาคารหมู่บ้านลุ่มน้ำปากพนัง  121 หมู่ 6 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียตริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000   นายชัยณรงค์ คงเกื้อ  0 1609 6371   konchayproz@thaimail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
17 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้บริโภคสุราษฎร์ธานี  173/3 หมู่ 1 ตำบลมะขามเตี้ย   นางสาวสุรินนา เพชรรัตน์  0 7728 6033  suchatan@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014
18 โครงการเยาวชนเพื่อการพัฒนา เครือข่ายสลัม 4 ภาค  463/1 ซอยรามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง   นายราชันย์ กัลยาฤทธิ์  0 2718 6472    องค์กรพัฒนาเอกชน  07/07/2014
19 โครงการเพื่อสตรีและเยาวชนเชียงใหม่  28 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว   นางทองดี โพธิยอง  0 5332 1984    องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014
20 โครงการเครือข่ายสตรีและเยาวชน  258 หมู่ 5 ถนน วัดใหม่หน้าคาย ต.รอบเวียง อ.เมือง  นายแสง แสงยาอรุณ  053-714772    องค์กรพัฒนาเอกชน  24/07/2014