ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
141 คณะลิเกพรเทพมาลัยทอง  9/5 ม.1 ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000  ไม่มีผู้ประสานงาน  081-0089963    สื่อพื้นบ้าน  28/07/2014
142 คณะลิเกมนัสชัยลูกอ่างทอง  195/7 หมู่ 2 ซอยศรีพรสวรรค์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000  ไม่มีผู้ประสานงาน  086-8839408    สื่อพื้นบ้าน  28/07/2014
143 คณะลิเกราชันนำชัย  4/1 หมู่ 7 ตำบลท่าข้าม  ไม่มีผู้ประสานงาน  089-0754770    สื่อพื้นบ้าน  29/07/2014
144 คณะลิเกราเซนศิลป์ชัย  229/3 หมู่บ้านเอื้ออาทร บางบัวทอง 2 ต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110   ไม่มีผู้ประสานงาน    สื่อพื้นบ้าน  28/07/2014
145 คณะลิเกวิทยาดาราทอง  23/4 ม.6 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140  ไม่มีผู้ประสานงาน  0911108020    สื่อพื้นบ้าน  28/07/2014
146 คณะลิเกสมชายบุตรสำราญ  209 ม.14 (สามแยกกระจับ) ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110   ไม่มีผู้ประสานงาน  089-8816168    สื่อพื้นบ้าน  28/07/2014
147 คณะลิเกสัญญาสุธาเทพ  99 หมู่ 17 ตำบลปากแรต   นายนพดล ภูศรี  086-1673655    สื่อพื้นบ้าน  29/07/2014
148 คณะลิเกสาลิกาสายัณห์  99 ม.3 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110   นายทะเวตน์ ม่วงดี  086-6230137    สื่อพื้นบ้าน  28/07/2014
149 คณะลิเกสาลี่ศรีสง่า  57/2 ม.3 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110   ไม่มีผู้ประสานงาน  081-9431277    สื่อพื้นบ้าน  28/07/2014
150 คณะลิเกเอกพงษ์พนมกร  จ.นครปฐม  ไม่มีผู้ประสานงาน  086-1673655    สื่อพื้นบ้าน  28/07/2014
151 คนนิบง  เลขที่ 5 ถ.วิฑูรอุทิศ 1 ตลาดเก่า ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000   ไม่มีผู้ประสานงาน  0-7324-0061   krukanan@hotmail.com  สื่อมวลชน  08/09/2014
152 คนพร่อนสตาร์เรดิโอ  72 หมู่ 5 ต.พร่อน อ.เมือง   นายมูหามะ แลเม๊าะ  08-9877-5509  strradioyala@gmail.com  สื่อมวลชน  09/09/2014
153 คนรักถิ่นเมืองยะลา (บัดดี้เรดิโอ)  เลขที่ 9 ซ.ยะลาซิตี้ ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000   นายพงศ์นคร สุจารีย์  0-7325-5252    สื่อมวลชน  09/09/2014
154 ครูใหญ่ไทยคม  20 ถ.โชติวิทยะกุล 2  คุณสุรินทร์ นุ่นแก้ว  081-6788809    สื่อมวลชน  09/09/2014
155 คลื่นมวลชนคนเทพา  93 ม.10 ต.ลำไพร  คุณสักการียา คอลิบ  081-3684599    องค์กรพัฒนาเอกชน  10/09/2014
156 คุยกับแพะ  บริษัท พาราดิซัล มีเดีย หมู่บ้าน The Park ซอยลาดพร้าว - วังหิน 78 แขวงลาดพร้าว  ไม่มีผู้ประสานงาน  02-942-1603  yai_killer@hotmail.com  องค์กรวิชาชีพ  06/08/2014
157 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่  ไม่มีผู้ประสานงาน  02-215-3555  pr@chula.ac.th  สถาบันการศึกษา  24/06/2015
158 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ไม่มีผู้ประสานงาน    สถาบันการศึกษา  14/01/2016
159 ชมรมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนคร อุดรธานี  138/8 ถ.บ้านเหล่าชุมชนเทศบาล ต.หมากแข้ง อ.เทศบาลนครอุดรธานี 41000  ค.ต.ธงชัย วัฒนพจน์  042-344356    องค์กรประชาชน  0000-11-30
160 ชมรมช่างภาพและผู้สื่อข่าว จังหวัดชุมพร  72/13 ม.8 ต.ตากแดด   ไม่มีผู้ประสานงาน  0 – 7757 - 5006  laechumphon@hotmail.com  สื่อมวลชน  04/09/2014