ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
สื่อมวลชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
คนรักถิ่นเมืองยะลา (บัดดี้เรดิโอ) ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0-7325-5252
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-09-09
ที่อยู่:
เลขที่ 9 ซ.ยะลาซิตี้ ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
อำเภอ:
เมืองยะลา
จังหวัด:
ยะลา
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดยะลา

ผู้ประสานงาน

 1. นายพงศ์นคร สุจารีย์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : เลขที่ 9 ซ.ยะลาซิตี้ ถ.สิโรรส
  อำเภอ : เมืองยะลา
  รหัสไปรษณีย์ : 95000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7325-5252

ประเภทสิทธิ

 1. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล
 2. เสรีภาพในการเสนอข่าวของสื่อมวลชน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป
 2. สื่อมวลชน