ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
สื่อมวลชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ชมรมช่างภาพและผู้สื่อข่าว จังหวัดชุมพร ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 – 7757 - 5006
โทรศัพท์ 2:
08 - 1728 – 357
โทรสาร:
อีเมล์:
laechumphon@hotmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-09-04
ที่อยู่:
72/13 ม.8 ต.ตากแดด
อำเภอ:
เมืองชุมพร
จังหวัด:
ชุมพร
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ชื่อความร่วมมือพิเศษ:
สื่อมวลชนที่ร่วมงานเป็นประจำ
วันที่เริ่มทำ:
04/09/2014
วันที่สิ้นสุด:
04/09/2015

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดชุมพร

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล
  2. เสรีภาพในการเสนอข่าวของสื่อมวลชน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป