ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรวิชาชีพ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
คุยกับแพะ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
02-942-1603
โทรศัพท์ 2:
085-677-5968
โทรสาร:
อีเมล์:
yai_killer@hotmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-08-06
ที่อยู่:
บริษัท พาราดิซัล มีเดีย หมู่บ้าน The Park ซอยลาดพร้าว - วังหิน 78 แขวงลาดพร้าว
อำเภอ:
ลาดพร้าว
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก
ประวัติโดยย่อ:
“คุยกับแพะ” เป็นรายการสารคดีแนวสืบสวนสอบสวน ที่นำเสนอเรื่องราวชีวิตจริง ของคนที่ต้องรับโทษ จากสิ่งที่ตนไม่ได้ก่อ เป็นอุทาหรณ์ บทเรียนให้กับสังคม เกิดการเรียนรู้ ป้องกันภัย และทางแก้ไขเพื่อไม่ตกเป็น“แพะ”

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ชื่อความร่วมมือพิเศษ:
องค์กรที่ได้รับรางวัลสิทธิมนุษยชนดีเด่น
วันที่เริ่มทำ:
10/12/2011
วันที่สิ้นสุด:
01/01/70

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิและเสรีภาพในชีวิต และร่างกาย
  2. การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
  3. สิทธิในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
  4. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป