ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
101 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    ไม่มีผู้ประสานงาน  0000000000    รัฐวิสาหกิจ  21/07/2014
102 การไฟฟ้าฝ่่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)    ไม่มีผู้ประสานงาน  024365344    รัฐวิสาหกิจ  22/07/2014
103 กำปงเรดิโอ  โรงเรียนอาละวียะห์วิทยา 84 ม.3 ต.ตาเน๊าะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130   ไม่มีผู้ประสานงาน  08-1990-2695    สื่อมวลชน  09/09/2014
104 ข่าวอาชญากรรม  328/11 ถ.ประชาอุทิศ (ร้านอินเตอร์สตูดิโอ)     ไม่มีผู้ประสานงาน  0 - 7750 - 3020    สื่อมวลชน  08/09/2014
105 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก   พ.ต.ท.เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์   0-2281-8552-3  webmaster@oic.go.th  หน่วยงานรัฐ  25/07/2014
106 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์  122/1222-1 ชั้น 4 ซ. นาคสุวรรณ ถนน นนทรี แขวงช่องนนทรี  บาทหลวงวิชัย โภคทวี  02 6815423    องค์กรพัฒนาเอกชน  24/07/2014
107 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ  2492 ซอยประชาสงเคราะห์ 24 ถนนประชาสงเคราะห์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400   นางสาวรุ่งทิพย์ อิ่มรุ่งเรือง  0 2277 4625  phutaijp@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
108 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง  122-122/1 ซอยนาคสุวรรณ ถนนช่องนนทรี แขวงยานนาวา   นายองค์อาจ ปั้นทอง  0 2681 5367  ongart_pt@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
109 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี  122/11 ชั้น 4 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี   ซิสเตอร์ศรีพิมพ์ ซาแวรีย์  0 2681 5350   tong999955@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014
110 คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้  2 หมู่บ้านไทยสมุทร ต หาดใหญ่ อ หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  นายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์  0 7425 4542     องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
111 คณะกรรมการประสานงานองค์กรสิทธิมนุษยชน  109 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320   นายศราวุธ ประทุมราช  0 2275 4231 -3  cchrot@ksc15.th.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  02/07/2014
112 คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน  211/2 ซอยงามวงศ์วาน 31 ถนนงามวงศ์วาน  นางสาวทัศนีย์ แน่นอุดร  0 2952 5060 -   saree@health.moph.go.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
113 คณะกรรมการพัฒนาองค์กรเอกชนด้านเอดส์ ภาคใต้  63/1 ถนนสาโรรส 6   นายอนุชา อับดุลกาเดห์  0 7322 1665  ymatyala@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
114 คณะกรรมการฟื้นฟูคลองสำโรง  ศูนย์ประสานงานชุมชนบ่อหว้า สงขลา ถนนหมู่บ้านคลองสำโรง ตำบลคลองสำโรง  นายเล้ง แซ่เอี่ยว    องค์กรประชาชน  0000-00-00
115 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ  409 ชั้น 2 อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ซอยโรหิตสุข ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320   นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์  0 2691 0437 - 9  freemediafreepeople@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014
116 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย  143 ซอยรามคำแหง 53 ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10320   นายสุริยะใส กตะศิลา  02 931 9121 - 2  cpd_ngo@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  02/07/2014
117 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยในพม่า  90 ซอยอยู่ออมสิน ถนนจรัญสนิทวงศ์ 40 แขวงบางยี่ขัน   นายอดิศร เกิดมงคล  0 2424 9173  taedb@ksc.th.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
118 คณะกรรมการร่วมอนุรักษ์ป่าตามแม่น้ำมูล3จังหวัด เครือข่ายทรัพยากรน้ำ จ.ศรีสะเกษ  18 หมู่14 ตำบลหนองแค   นายไพรจิตร ศิลารักษ์  08 1178 0967  pay2517@hotmail.com  องค์กรประชาชน  10/07/2014
119 คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา  29/15 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310   นายปรีดา เรืองวิชาธร  0 2314 7385 - 6  semsikkha_ram@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  09/07/2014
120 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  503/20 ถนนนิคมรถไฟมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  นางวิไลวรรณ แซ่เตีย  0 2251 3173     องค์กรพัฒนาเอกชน  02/07/2014