ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน (คปอส.)
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Coordinating Committee for Primary Health Care of Thai NGOs ()
โทรศัพท์ 1:
0 2952 5060 -
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2952 5060 - 2
อีเมล์:
saree@health.moph.go.th
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1983-07-04
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-04
ที่อยู่:
211/2 ซอยงามวงศ์วาน 31 ถนนงามวงศ์วาน
อำเภอ:
เมืองนนทบุรี
จังหวัด:
นนทบุรี
หมายเหตุ:
- รณรงค์ปัญหาด้านสาธารณสุข - บริโภคศึกษา - ผลักดันนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค - ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ - ติดตามและเฝ้าระวังปัญหาด้านสาธารณสุข
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวทัศนีย์ แน่นอุดร (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 211/2 ซอยงามวงศ์วาน 31 ถนนงามวงศ์วาน
  อำเภอ : เมืองนนทบุรี
  รหัสไปรษณีย์ : 11000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2952 5060 - 2

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 2. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
 3. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป