ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 2681 5367
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2681 5330
อีเมล์:
ongart_pt@yahoo.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1997-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-04
ที่อยู่:
122-122/1 ซอยนาคสุวรรณ ถนนช่องนนทรี แขวงยานนาวา
อำเภอ:
ยานนาวา
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. นายองค์อาจ ปั้นทอง (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 122-122/1 ซอยนาคสุวรรณ ถนนช่องนนทรี แขวงยานนาวา
  อำเภอ : ยานนาวา
  รหัสไปรษณีย์ : 10120
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2681 5367

ประเภทสิทธิ

 1. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 2. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 3. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ติดเชื้อ HIV
 2. ผู้บริโภค
 3. ผู้ป่วย