ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
คณะกรรมการฟื้นฟูคลองสำโรง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
-
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
ศูนย์ประสานงานชุมชนบ่อหว้า สงขลา ถนนหมู่บ้านคลองสำโรง ตำบลคลองสำโรง
อำเภอ:
เมืองสงขลา
จังหวัด:
สงขลา
หมายเหตุ:
- การฟื้นฟูคลองให้มีน้ำไหลที่ใสสะอาด -ต้องการให้มีแนวคลองที่ชัดเจนไม่มีการบุกรุกต่อและให้สภาพแวดล้อมริมคลองน่าอยู่
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดสงขลา

ผู้ประสานงาน

 1. นายเล้ง แซ่เอี่ยว (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : ศูนย์ประสานงานชุมชนบ่อหว้า สงขลา ถนนหมู่บ้านคลองสำโรง ตำบลคลองสำโรง
  อำเภอ : เมืองสงขลา
  รหัสไปรษณีย์ : 90000
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
 2. ประชาชนทั่วไป