ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
101 เทศบาลตำบลบ้านกลาง    ไม่มีผู้ประสานงาน    หน่วยงานรัฐ  10/12/2012
102 เทศบาลตำบลบ้านกลาง  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 201 ม.9 ตำบลบ้านกลาง   ไม่มีผู้ประสานงาน  053-090711  ban_klanglp@hotmail.com  หน่วยงานรัฐ  04/08/2014
103 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด   ถนนมุ่งคีรี ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  ไม่มีผู้ประสานงาน  039 581 494    หน่วยงานรัฐ  10/12/2014
104 เทศบาลตำบลคลองใหญ่  ถนนมุ่งคีรี ตำบลคลองใหญ่  ไม่มีผู้ประสานงาน  039 581 494  trat_Klongyai@hitmail.com  หน่วยงานรัฐ  09/03/2015
105 เซนทรัลกรุ๊ป     ไม่มีผู้ประสานงาน  0000000000    ภาคธุรกิจเอกชน  20/05/2015
106 เครือเจริญโภคภัณพ์   อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 12 เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500   ไม่มีผู้ประสานงาน  02 231 3333    ภาคธุรกิจเอกชน  20/05/2015
107 เครือข่ายแรงงานเด็กในเอเชีย  120/16 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ   ไม่มีผู้ประสานงาน  029300855    องค์กรระหว่างประเทศ  01/07/2014
108 เครือข่ายแม่หญิงล้านนา  123 หมู่ 2 ถนนลำพูน-ลี้ ตำบลม่วงน้อย   นางกรองแก้ว ลังการ์พันธ์  0 5352 1402    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
109 เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศไทย)  78 หมู่ 10 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  นายไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ  0 5327 8334  searin@chmai.loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  07/07/2014
110 เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  78 หมู่ 10 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ  นายไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ  053-278-334  searin@chmail.loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
111 เครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี  109 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก   นางสมศรี หาญอนันทสุข  0 2693 4831  anfrel@anfrel.org  องค์กรระหว่างประเทศ  10/07/2014
112 เครือข่ายเหล้าพื้นบ้านแห่งประเทศไทย  270 หมู่ 5 ตำบลทุ่งกระเต็น   นายวีรพล โสภา  0 4464 1242    องค์กรประชาชน  0000-00-00
113 เครือข่ายเหล้าพื้นบ้านภาคใต้  310 หมู่ 8 ตำบลคลองชะอุ่น   นายสอด สุดนาค  0 1676 5803    องค์กรประชาชน  0000-00-00
114 เครือข่ายเหล้าพื้นบ้านจังหวัดขอนแก่น  143 หมู่ 7 ตำบลบ้านขาม   นายสวาท อุปฮาด  0 1281 6881    องค์กรประชาชน  0000-00-00
115 เครือข่ายเหมืองเเร่ประเทศไทย  ตู้ ปณ.14   นายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์  0815747863    องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2012
116 เครือข่ายเยาวชนประชาสังคมบุรีรัมย์  6 หมู่ 16 ตำบลบ้านบัว  ไม่มีผู้ประสานงาน  0 44621 395  ycn2003@thaimail.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00
117 เครือข่ายเพื่อสิทธิผู้ประสบภัยจากการทำงานในระดับเอเซีย  386/60 ซอยรัชดาภิเษก 42 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว  นางสาวสุชาดา บุญชู  02-930-5634-5  anroav@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00
118 เครือข่ายเพื่อนหญิง ลุ่มน้ำหลังสวน  51/3 หมู่ 4 ตำบลปากทรง  นางจิตรา บัวสุวรรณ    องค์กรประชาชน  0000-00-00
119 เครือข่ายเฝ้าระวังป่าเต่าดำ  213 หมู่ 2 ตำบลท่ามะขาม  นางพวงพร ศรีวรกุล  034-624-281    องค์กรประชาชน  0000-00-00
120 เครือข่ายเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ภาคใต้  94/1 หมุ่ 9 ตำบลขุนทะเล   นางบุณยนุช สมพันธ์  08 1737 8195     องค์กรประชาชน  04/07/2014