ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายแม่หญิงล้านนา ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Lanna Women's Network ()
โทรศัพท์ 1:
0 5352 1402
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 5357 2315
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
123 หมู่ 2 ถนนลำพูน-ลี้ ตำบลม่วงน้อย
อำเภอ:
ป่าซาง
จังหวัด:
ลำพูน
หมายเหตุ:
- เสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีขององค์กรสตรีในระดับต่าง ๆ - ส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสตรี - เป็นสื่อกลางประสานงานเผยแพร่ข่าวสารและการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการดำเนินงานของสตรีอย่างต่อเนื่อง
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดลำพูน
 2. จังหวัดลำปาง
 3. จังหวัดน่าน
 4. จังหวัดแพร่
 5. จังหวัดเชียงราย
 6. จังหวัดเชียงใหม่
 7. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 8. จังหวัดตาก

ผู้ประสานงาน

 1. นางกรองแก้ว ลังการ์พันธ์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 123 หมู่ 2 ถนนลำพูน-ลี้ ตำบลม่วงน้อย
  อำเภอ : ป่าซาง
  รหัสไปรษณีย์ : 51120
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5352 1402
  หมายเหตุ : ประธาน

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้หญิง