ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ภาคใต้ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
08 1737 8195
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1999-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-04
ที่อยู่:
94/1 หมุ่ 9 ตำบลขุนทะเล
อำเภอ:
ลานสกา
จังหวัด:
นครศรีธรรมราช
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ประสานงาน

 1. นางบุณยนุช สมพันธ์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 94/1 หมุ่ 9 ตำบลขุนทะเล
  อำเภอ : ลานสกา
  รหัสไปรษณีย์ : 80230
  หมายเลขโทรศัพท์ : 08 1737 8195

ประเภทสิทธิ

 1. เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่
 2. สิทธิของบุคคลในครอบครัว
 3. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เด็ก
 2. ผู้ติดเชื้อ HIV
 3. ผู้ป่วย
 4. ผู้บริโภค