ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม
61 โครงการพัฒนาชนบทเควระบม-สียัด  77/286-287 หมู่ 2 หมู่บ้านพนมแลนด์เฮาส์ ต.พนมสารคาม   นายเกษม เพชรนที  017810091  panomland@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  25/07/2014
62 โครงการพัฒนาชนบทกระเหรี่ยง  157/2 ถนนค่ายลูกเสือ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300   นายสุวรรณ จันทรยุทธ  0 5321 7018  rdp@loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
63 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม  155/3 หมู่ 7 ตำบลล้อมแรด   นายศรีสะเกษ สมาน  0 5429 1212  meamok@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
64 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวเด็กและเยาวชนในชุมชนภายใต้มูลนิธิ พัฒนาศักยภาพชุมชน  239 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ต  นายประสงค์ อยู่สุขสำราญ  053-866319    ภาคธุรกิจเอกชน  25/07/2014
65 โครงการพะเยาเพื่อการพัฒนา  91 หมู่ 2 ต.สันป่าม่วง  นายนิคม บุญเสริม  054-458757  pdpp3@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  25/07/2014
66 โครงการฝ่ายพัฒนาพะเยา (SAF) มูลนิธิเอเชีย  136 หมู่ 5 ต.นาปรัง   นายจิตพงษ์ แซ่ย่าง  054-429502  shinti@chaiyo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  25/07/2014
67 โครงการปฏิรูปการเกษตรและพัฒนาชนบท จังหวัดลำพูน  6/1 หมู่ 7 บ้านทุ่งยาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000  นายวิเศษ สุจินพรหม  0 9552 7254     องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
68 โครงการปฏิรูปการเกษตรและพัฒนาชนบท จังหวัดพิจิตร  20/50 ถนนสวนหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000  นายบุญยืน วงศ์สงวน  0 9959 8394  wcarrdth@thai.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
69 โครงการปฏิรูปการเกษตรและการพัฒนาชนบท พิจิตร    บุญยืน วงศ์สงวน  099-598394    องค์กรพัฒนาเอกชน  25/07/2014
70 โครงการปฏิรูปการเกษตรและการพัฒนาชนบท  20/50 ถนนสวนหลวง ต.ในเมือง  บุณยืน วงศ์สงวน  099-598394    องค์กรพัฒนาเอกชน  25/07/2014
71 โครงการบริโภคเพื่อชีวิต สงขลา  132/2 ซอยราษฏร์อุทิศ 10 ถนนราษฎร์อุทิศ   นางสาวจุฑา สังขชาติ  0 7425 4716  consumer_songkhla@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014
72 โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย ภูมินิเวศน์น่าน  123 ถนน ปัว-น้ำยาว ต.นวนคร   ไม่มีผู้ประสานงาน  054-756537    องค์กรประชาชน  24/07/2014
73 โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ภูมินิเวศร้อยเอ็ด  90 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000  นายณีรวัฒน์ เคนโยธา  0 4352 5148    องค์กรประชาชน  01/01/2014
74 โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ภูมนิเวศมหาสารคาม เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก  98/29 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด  จรรยา แสนสุข  043-742995    องค์กรพัฒนาเอกชน  24/07/2014
75 โครงการนำร่องเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก  912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ถนนงามวงศ์วาน  นายเดชา ศิริภัทร  0-2591-1195-6  annet@ksc.th.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/1989
76 โครงการทามมูล  53/1 ซอยสระโบราณ ถนนสระโบราณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000   นายสนั่น ชูสกุล   0 4453 0019   sanan.chu@chaiyo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014
77 โครงการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กในพื้นที่ที่มีการระบาดของเอดส์ มูลนิธิรักษ์ไทย สาขาจังหวัดพัทลุง  14-16 ถนนอภัยบริรักษ์ ซอย 1 ต.คูหาสวรรค์  อรนงค์ ชนะสิทธ์  098-113900    องค์กรพัฒนาเอกชน  25/07/2014
78 โครงการช่วยเหลือผุ้หญิงและเด็กในพื้นที่ที่มีการระบายของเอดส์ มูลนิธิรักษ์ไทย จ.พัทลุง  14-16 ถนนอภัยบริรักษ์ ซอย 1 ต.คูหาสวรรค์  อรนงค์ ชนะสิทธ์  098-113900    องค์กรพัฒนาเอกชน  24/07/2014
79 โครงการจัดการลุ่มแม่น้ำปิงตอนบน  418 ถนน โชตนา-ฝาง ต.เชียงดาว  นายนิคม พุทธา  053-455785  pingwatershed@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  25/07/2014
80 โครงการจัดการลุ่มน้ำแม่น้ำปิงตอนบน  418 หมู่ 7 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170  นายนิคม พุทธา  0 5345 5785  pingwatershed@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014