ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการพัฒนาชนบทกระเหรี่ยง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 5321 7018
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
rdp@loxinfo.co.th
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1987-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-04
ที่อยู่:
157/2 ถนนค่ายลูกเสือ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
อำเภอ:
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด:
เชียงใหม่
หมายเหตุ:
. เพื่อให้เกษตรชาวนาที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง พัฒนาตนเองในระบบ สหกรณ์ที่ชุมชนต่อไป 2. เพื่อให้กลุ่มสหกรณ์แต่ละกลุ่มได้สร้างระบบเครือข่ายสมาชิกให้เกิดความ ยั่งยืนและมั่นคง 3. เพื่อให้กลุ่มที่มีกองทุนในกลุ่มชุมชน 4. เพื่อให้กลุ่มมีจิตสำนึกในการพัฒนาและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดเชียงใหม่
 2. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ประสานงาน

 1. นายสุวรรณ จันทรยุทธ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 157/2 ถนนค่ายลูกเสือ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5321 7018

ประเภทสิทธิ

 1. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 2. สถานะของบุคคล
 3. ฐานะทางเศรษกิจหรือสังคม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. กลุ่มชาติพันธุ์/ชนเผ่า