ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการทามมูล ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Mun River Wetland Recovery Project ()
โทรศัพท์ 1:
0 4453 0019
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 4451 3762
อีเมล์:
sanan.chu@chaiyo.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1994-04-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-01-01
ที่อยู่:
53/1 ซอยสระโบราณ ถนนสระโบราณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
อำเภอ:
เมืองสุรินทร์
จังหวัด:
สุรินทร์
หมายเหตุ:
1. เพื่อส่งเสริมบทบาทขององค์กรชุมชนในการจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าทาม จำนวน 2 ป่าในรูปแบบป่าทามชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทางเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์จากป่าทามอย่างยั่งยืน 3. เพื่อเผยแพร่รณรงค์ให้ชุมชนท้องถิ่นและสาธารณชนทั่วไปเข้าใจและ ตระหนักในความสำคัญของป่าทาม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. เรียกร้องความเป็นธรรมกรณีได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนราษีไศล 2. ผลิตเอกสารเผยแพร่,หนังสือเล่ม,บทความ,นิทรรศการ 3. การติดตามข้อมูล พรบ.น้ำ และโครงการโขงชีมูล 4. ศึกษาวิจัยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 5. การฝึกอบรมชาวบ้าน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดสุรินทร์
 2. จังหวัดร้อยเอ็ด
 3. จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ประสานงาน

 1. นายสนั่น ชูสกุล (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 53/1 ซอยสระโบราณ ถนนสระโบราณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4453 0019

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
 2. ประชาชนทั่วไป