ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายเพื่อนหญิง ลุ่มน้ำหลังสวน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
-
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1998-11-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
51/3 หมู่ 4 ตำบลปากทรง
อำเภอ:
พะโต๊ะ
จังหวัด:
ชุมพร
หมายเหตุ:
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเครือข่าย 2. ส่งเสริมบทบาทสตรีให้เป็นที่ยอมรับและมีส่วนร่วมกับส่วนอื่นๆ 3. ส่งเสริมให้เครือข่ายตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 4. ส่งเสริมให้สตรีตระหนักถึงการเอื้ออาทร เห็นใจ และช่วยเหลือเพื่อนสตรี ที่เดือดร้อน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. นางจิตรา บัวสุวรรณ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 51/3 หมู่ 4 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ
  อำเภอ : เมืองชุมพร
  รหัสไปรษณีย์ : 86000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0865778533

ประเภทสิทธิ

 1. เพศ
 2. สถานะของบุคคล
 3. สิทธิและเสรีภาพในชีวิต และร่างกาย
 4. สิทธิและสถานะของบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย