ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
รัฐวิสาหกิจ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0000000000
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-21
ที่อยู่:

อำเภอ:
บางกรวย
จังหวัด:
นนทบุรี
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย