ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
คณะกรรมการพัฒนาองค์กรเอกชนด้านเอดส์ ภาคใต้ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Southern NGOs Coalation on AIDs ()
โทรศัพท์ 1:
0 7322 1665
โทรศัพท์ 2:
0 7321 5166
โทรสาร:
0 7324 1189
อีเมล์:
ymatyala@hotmail.com
เว็บไซต์:
http://www.tncathai.org
วันก่อตั้งองค์กร:
1989-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-04
ที่อยู่:
63/1 ถนนสาโรรส 6
อำเภอ:
เมืองยะลา
จังหวัด:
ยะลา
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดชุมพร
 2. จังหวัดตรัง
 3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 4. จังหวัดพังงา
 5. จังหวัดพัทลุง
 6. จังหวัดภูเก็ต
 7. จังหวัดระนอง
 8. จังหวัดสงขลา
 9. จังหวัดสตูล
 10. จังหวัดยะลา
 11. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 12. จังหวัดกระบี่

ผู้ประสานงาน

 1. นายอนุชา อับดุลกาเดห์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 63/1 ถนนสาโรรส 6
  อำเภอ : เมืองยะลา
  รหัสไปรษณีย์ : 95000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7322 1665

ประเภทสิทธิ

 1. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 2. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 3. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ติดเชื้อ HIV
 2. ผู้บริโภค
 3. ผู้ป่วย