ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Catholic Commission for Women ()
โทรศัพท์ 1:
0 2681 5350
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2681 5368
อีเมล์:
tong999955@hotmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2003-03-23
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-03
ที่อยู่:
122/11 ชั้น 4 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
อำเภอ:
ยานนาวา
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
- จัดการประสานงานกลุ่มและคณะกรรมการฯ สตรีในแต่ละสังฆมณฑล - รวบรวมและจัดทำข้อมูลงานสตรีของพระศาสนจักร - รับเรื่องร้องเรียน/ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน/สิทธิชุมชน - วิเคราะห์/ผลักดันกฎหมาย/นโยบาย
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. ซิสเตอร์ศรีพิมพ์ ซาแวรีย์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 122/11 ชั้น 4 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
  อำเภอ : ยานนาวา
  รหัสไปรษณีย์ : 10120
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2681 5350
  หมายเลขโทรสาร : 0 2681 5368
  อีเมล์ : ccwthai@yahoo.com

ประเภทสิทธิ

 1. การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 2. ความเชื่อทางศาสนา

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้หญิง