ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
สื่อพื้นบ้าน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
คณะลิเกพรชัยวัฒนา ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
081-9487451
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-29
ที่อยู่:
79 ม.1 ต.ไผ่ลิง อ.เมือง จ.อยุธยา 13000
อำเภอ:
พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด:
พระนครศรีอยุธยา
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ชื่อความร่วมมือพิเศษ:
เครือข่ายสื่อพื้นบ้าน
วันที่เริ่มทำ:
29/07/2014
วันที่สิ้นสุด:
29/07/2014

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป