ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการการจัดการทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
074-448356
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
074-448363
อีเมล์:
greenway76@hotmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1996-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-02
ที่อยู่:
57/215 หมูบ้านเคหสถานครูไทย ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100.
อำเภอ:
เมืองสงขลา
จังหวัด:
สงขลา
หมายเหตุ:
สิทธิของชาวประมงพื้นบ้านและสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
-กิจกรรมสร้างความเข็มแข็งแก่องค์กรชาวประมงพื้นบ้านและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง -กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำหนมนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกระบี่
 2. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 3. จังหวัดชุมพร
 4. จังหวัดตรัง
 5. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 6. จังหวัดนราธิวาส
 7. จังหวัดปัตตานี
 8. จังหวัดพังงา
 9. จังหวัดพัทลุง
 10. จังหวัดภูเก็ต
 11. จังหวัดระนอง
 12. จังหวัดสตูล
 13. จังหวัดสงขลา

ผู้ประสานงาน

 1. นายบรรจง นะแส (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 57/215 หมูบ้านเคหสถานครูไทย ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100.
  อำเภอ : เมืองสงขลา
  หมายเลขโทรศัพท์ : 074-448356
  หมายเลขโทรสาร : 074448363

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เกษตรกร/ชาวประมง