ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม สถานะ
41 สหภาพแรงงานสิ่งทอไทยเกรียง  101/16 หมู่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก  นางเครือวัลย์ ทัศบุพผา  0 2817 8187    สหภาพ/สหพันธ์  10/07/2014 ปกติ
42 โครงการกู้ชีวิตใหม่ต้านภัยเอดส์ จังหวัดชัยภูมิ  507 ตำบลฝักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110  สุพล เจริญขามป้อม  044-844939    องค์กรประชาชน  02/07/2014 ปกติ
43 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 979 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่าพระ   นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์  0-2412-1196  cpcrheadoffice1981@gmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  07/07/2014 ปิดใช้งาน
44 กลุ่มประสานงานเพื่อการพัฒนาสตรีและเยาวชนลำปาง  16 ซอย 2 ชุมชนค่ายทหาร ถนนลำปาง – งาว ตำบลพิชัย   นางสาวศิริพร ปัญญาเสน  0 5422 8027    องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00 ปกติ
45 โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย  ตู้ ปณ 219 ไปรษณีย์ลาดพร้าว  นางสาวจรรยา ยิ้มประเสริฐ  0 2933 0585  campaign@thailabour.org  องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00 ปกติ
46 โครงการกองทุนเด็กกำพร้า-เอดส์ ภายใต้มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน  225/112 หมู่บ้านสินธนา ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210  สุชาดา สุวรรณเทศ  0533805667  nnp8@loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/1955 ปกติ
47 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย  143 ซอยรามคำแหง 53 ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10320   นายสุริยะใส กตะศิลา  02 931 9121 - 2  cpd_ngo@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  02/07/2014 ปกติ
48 กลุ่มกฏหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน   ไม่มีผู้ประสานงาน      ภาคธุรกิจเอกชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
49 โครงการสตรีและเยาวชนลำพูน  84/1 หมู่ 7 ตำบลแม่แรง  นางศรีนวล เป็งคำตา  0 5357 2431    องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014 ปกติ
50 กลุ่มรากแก้วเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสลัม   ไม่มีผู้ประสานงาน      ภาคธุรกิจเอกชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
51 โครงการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูง   ไม่มีผู้ประสานงาน      ภาคธุรกิจเอกชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
52 มูลนิธิเพื่อนหญิง  386/61-62 ซอยรัชดาภิเษก 42 (เฉลิมสุข) ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว   นายจะเด็ด เขาว์วิไล  0 2513 1001  sowomen@gmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014 ปกติ
53 มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท 59/118-120 ซอยเอกชัย 89/3 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน   นางสาวนิธิมา โรจนวงศ์  0 2416 8073 - 4  fry@fry1985.org  องค์กรพัฒนาเอกชน  07/07/2014 ปิดใช้งาน
54 โครงการพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดล้อม  155/3 หมู่ 7 ต.ล้อมแรด   นายศรีสะเกษ สมาน  054-291212  meamok@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014 ปกติ
55 มูลนิธิเพื่อแรงงานหญิง  386/58 ซอยรัชดาภิเษก42 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว   นางสาวอัจจิมา เสาร์สุวรรณ  0 2930 5634 - 5  CAW@mozart.inet.co.th  องค์กรระหว่างประเทศ  01/01/2014 ปกติ
56 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  503/20 ถนนนิคมรถไฟมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  นางวิไลวรรณ แซ่เตีย  0 2251 3173     องค์กรพัฒนาเอกชน  02/07/2014 ปกติ
57 มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย 463/1 ซอยรามคำแหง39 ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง   นางนพพรรณ พรหมศรี  0 2718 6472 - 3  humanset@cscoms.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  10/07/2014 ปิดใช้งาน
58 กลุ่มปฏิบัติงานคนจนเมือง  86 ซอยสมเด็จพระเจ้าพระยา17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน   นายอัภยุทธ จันทรพา  0 2438 8667  copathai@yahool.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  10/07/2014 ปกติ
59 ศูนย์ประสานงานประชาสังคมจังหวัดหนองคาย  336 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ชัย   นายสุบรรณ เชษฐา  0 4241 2339    องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปกติ
60 เครือข่ายเฝ้าระวังป่าเต่าดำ  213 หมู่ 2 ตำบลท่ามะขาม  นางพวงพร ศรีวรกุล  034-624-281    องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปกติ