ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายสลัมโกลก ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
-
โทรศัพท์ 2:
1998-01-01
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
ชุมชนงูดงเห่า
อำเภอ:
สุไหงโก-ลก
จังหวัด:
นราธิวาส
หมายเหตุ:
1.สร้างความมั่นคงด้ายที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัด 2.สร้างกองทุนเพื่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 3.ประสานกับเครือข่ายอื่นๆ เช่นสลัม 4.ภาคในการผลักดีนนโยบายชุมชนแออัด
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1.สร้างความมั่นคงด้ายที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัด 2.สร้างกองทุนเพื่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 3.ประสานกับเครือข่ายอื่นๆ เช่นสลัม 4.ภาคในการผลักดีนนโยบายชุมชนแออัด
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดนราธิวาส

ผู้ประสานงาน

 1. นายชาญณรงค์ ไตรณรานุสรณ์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : ชุมชนงูดงเห่า
  อำเภอ : สุไหงโก-ลก
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. ถิ่นกำเนิด
 2. ฐานะทางเศรษกิจหรือสังคม
 3. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป