ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม สถานะ
21 มูลนิธิสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชาย และการพัฒนา  501/1 หมู่ 3 ถนนเดชะตุงคะ 1 แขวงทุ่งสีกัน   ดร.สุธีรา วิจิตรานนท์  0 2929 2088 -9  gdri2009@cscoms.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014 ปกติ
22 องค์การสยามแคร์  66/43 ซอยเครือคล้าย 1 หมู่บ้านทิพย์นคร ลาดพร้าว 80   นายสมศักดิ์ เวียงย่างกุ้ง  0 2530 5902  info@siamcare.org  องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00 ปกติ
23 เครือข่ายคนตกงาน   ไม่มีผู้ประสานงาน      องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
24 คณะกรรมการประสานงานองค์กรสิทธิมนุษยชน  109 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320   นายศราวุธ ประทุมราช  0 2275 4231 -3  cchrot@ksc15.th.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  02/07/2014 ปกติ
25 ศูนย์กิจกรรมร่วมรัฐสภา-ประชาสังคม จังหวัดเลย  234 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  ผศ. ไชวุฒิ มนตรีรักษ์  0 4283 5224 - 8    องค์กรประชาชน  08/07/2014 ปกติ
26 สภาสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  122/11 ชั้น7 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120   บาทหลวงวิชัย โภคทวี  0 2681 3900 - 2  cegthai@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  08/07/2014 ปกติ
27 ตาลไพร  81/1 หมู่ 7 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000  ชัชวาลย์ ชูวา  044-531275    องค์กรประชาชน  25/07/2014 ปกติ
28 โครงการปฏิรูปการเกษตรและพัฒนาชนบทจังหวัดลำพูน   ไม่มีผู้ประสานงาน      ภาคธุรกิจเอกชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
29 สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ  3300/3 ตึกช้าง อาคารเอ ชั้น14 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  นายสิทธิพร ดาดาษ  0-2937-4723-26  webmaster@isepthailand.com  หน่วยงานรัฐ  03/07/2014 ปกติ
30 มูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือ  70 อาคาร วาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงราย ถนนพหลโยธิน ตำบลริมกก   นางธัญญรัชต์ สัมพันธวงศ์  0 5371 3785 - 6  ymcawf@loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014 ปกติ
31 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  546 ซอยลาดพร้าว 47 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง   นพ.ประพจน์ เภตรากาศ  0 2539 9706  fcd@hoytakpoolom.org  องค์กรพัฒนาเอกชน  30/06/2016 ปกติ
32 คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์  494 ซ.ลาดพร้าว 101 (นครไทย 11) ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น  นางสาวสุพีชา เบาทิพย์  02-3775255  tnca@tncathai.org  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014 ปกติ
33 สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน  363 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ ตำบลหนองจ้อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  นายชมชวน   0-5335-4053-4  proconet@chmai.loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/02/1993 ปกติ
34 มูลนิธิอารมณ์พงศ์พงัน 51/109 ซอยงามฉวี คลองหลวง19 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง   นายบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ  0 2516 1589  apflrc@loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
35 สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย  144/9 หมู่บ้านฐิติพร ถนนพัฒนาการ 29   นางพนมวรรณ บุญเต็ม  0 2717 1902 - 3  nadtthai@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014 ปกติ
36 มูลนิธิสิกขาเอเซีย (โครงการฝ่ายพัฒนาพะเยา)  136 หมู่ 5 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140  นายจิตรพงษ์ แซ่ย่าง  0 5442 9502  Shinti@chaiyo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/01/2014 ปกติ
37 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 85/1-2 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน   นายมณเฑียร บุญตัน  0 2246 3835  info@tab.or.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  03/07/2014 ปิดใช้งาน
38 มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์  133/235 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี  นางสาวสุภัทรา นาคะผิว  02 171 5135 -6  carbkk@loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014 ปกติ
39 สหทัยมูลนิธิ  850/33 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร   นางทิชา ณ นคร  0 2381 8834  sahathai@asiaaccess.net.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00 ปกติ
40 มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม 47 หมู่บ้านพหลโยธินกอล์ฟ ซอยพหลโยธิน 19/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว   นางสาวลำยอง เตียสกุล  0 2513 3038  elsthai@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  01/07/2014 ปิดใช้งาน