ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Center for AIDS Rights ()
โทรศัพท์ 1:
02 171 5135 -6
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2372 2331
อีเมล์:
carbkk@loxinfo.co.th
เว็บไซต์:
http://www.aidsrightsthailand.com
วันก่อตั้งองค์กร:
2002-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-04
ที่อยู่:
133/235 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี
อำเภอ:
มีนบุรี
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวสุภัทรา นาคะผิว (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 21/75 หมู่บ้านคลองจั่นวิลล่า4 ซอยรามคำแหง 148 แขวงสะพานสูง
  อำเภอ : สะพานสูง
  รหัสไปรษณีย์ : 10240
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2372 2328 - 9
  หมายเลขโทรสาร : 0 2372 2331
  อีเมล์ : carbkk@loxinfo.co.th

ประเภทสิทธิ

 1. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 2. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 3. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
 4. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
 5. การศึกษาอบรม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ติดเชื้อ HIV
 2. คนด้อยโอกาส/คนในชุมชนแออัด
 3. ประชาชนทั่วไป
 4. ผู้ป่วย
 5. ผู้บริโภค
 6. บุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ