ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สหทัยมูลนิธิ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Holt Sahathai Foundathion ()
โทรศัพท์ 1:
0 2381 8834
โทรศัพท์ 2:
0 2392 9397
โทรสาร:
0 2381 8837
อีเมล์:
sahathai@asiaaccess.net.th
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
850/33 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
อำเภอ:
วัฒนา
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างความตระหนักในสิทธิเด็ก” 2. การให้คำปรึกษาและร่วมกับผู้หญิงที่ประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ในการค้นหาทางออก 3. การจัดหาบ้านทดแทนชั่วคราวและถาวร 4. การคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิเด็ก
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกรุงเทพฯ
 2. จังหวัดนครนายก
 3. จังหวัดนครปฐม
 4. จังหวัดนนทบุรี
 5. จังหวัดปทุมธานี
 6. จังหวัดสมุทรปราการ
 7. จังหวัดสมุทรสงคราม
 8. จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ประสานงาน

 1. นางทิชา ณ นคร (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 850/33 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
  อำเภอ : วัฒนา
  รหัสไปรษณีย์ : 10110
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2381 8834

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในที่อยู่อาศัย
 2. สิทธิและเสรีภาพในชีวิต และร่างกาย
 3. การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 4. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 5. สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เด็ก
 2. ผู้หญิง