ลำดับ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก จำนวนกิจกรรมเข้าร่วม สถานะ
101 เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  78 หมู่ 10 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ  นายไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ  053-278-334  searin@chmail.loxinfo.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  0000-00-00 ปกติ
102 กลุ่มรักษ์เชียงของ  62 หมู่ 8 บ้านเวียงแก่น ตำบลเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 51140   นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว  089-9557890    องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014 ปกติ
103 เครือข่าย ประมงพื้นบ้าน 4 กว๊านพะเยา  103/9 ถนนแม่ต๋ำฝากน้ำ ต.แม่ต๋ำ  นายบุญชู ฝึกฝน  0-9756-0343    องค์กรประชาชน  01/07/2014 ปกติ
104 ชมรมศิษย์เก่าบูรณะชนบทและเพื่อน  86 ซ.ลาดพร้าว 110 แยก 2 ถ.ลาดพร้าว ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง กทม. 10310  พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์  02-9352981-2  rrafa@loxinfo.co.th  ภาคประชาสังคม  25/07/2014 ปกติ
105 บ้านเด็กทรงคุณ  15/25 ถ.เทศบาล2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000  กิตติศักดิ์ ลิมป์ธนกุลชัย  039-311106    ภาคธุรกิจเอกชน  25/07/2014 ปกติ
106 ชมรมเพื่อน รพ.วัฒนานคร  231 หมู่ 11 ถนนวัฒนาฯ-แซร์ออ ตำบลวัฒนานคร  นางสาวลัดดา  0 3726 1772 - 5    องค์กรประชาชน  07/07/2014 ปกติ
107 ชมรมสู้ต่อไปด้วยใจมีหวัง รพ.ศรีมหาโพธิ .ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี   ไม่มีผู้ประสานงาน      องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
108 ศูนย์พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก สปจ.ระยอง   ไม่มีผู้ประสานงาน      ภาคธุรกิจเอกชน  0000-00-00 ปิดใช้งาน
109 สำนักงานสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ  7/89 อาคาร 10 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ  นายสมชาย หอมละออ   0 2629 1430  lawsociety_hr@hunsa.com  องค์กรวิชาชีพ  0000-00-00 ปกติ
110 สภาทนายความประจำจังหวัดสระแก้ว  97/47 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว  นายวิชัย รัตนโสภา  0 3722 0374    องค์กรวิชาชีพ  09/07/2014 ปกติ
111 เครือข่ายองค์กรชุมชนคลองไม้แดง  บ้านเขาหลัก หมู่ 7 ตำบลปากหมาก   นายประวิง บุญทอง  0 7896 1574     องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปกติ
112 ประชาคมราชบุรี  ราชบุรี  ไม่มีผู้ประสานงาน  01-9414041    องค์กรประชาชน  25/07/2014 ปกติ
113 กลุ่มปฏิรูปสื่อ ภาคประชาชน สถานีวิทยุเสียงชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี  244/26 หมู่ 5 ตำบลท่ามะขาม  นายบุญส่ง จันทร์ส่องรัศมี  081-858-8358  kanpbs@gmail.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปกติ
114 เครือข่ายป่าชุมชนภาคใต้  51/83 - 84 หมู่ 2 ซอยศรีวิชัย 28 (ดงตาล) ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000   นายสินธุ แก้วสินธุ์  0 7722 1249    องค์กรพัฒนาเอกชน  08/07/2014 ปกติ
115 โครงการบริโภคเพื่อชีวิต สงขลา  132/2 ซอยราษฏร์อุทิศ 10 ถนนราษฎร์อุทิศ   นางสาวจุฑา สังขชาติ  0 7425 4716  consumer_songkhla@hotmail.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  04/07/2014 ปกติ
116 โครงการวิจัยสิทธิชุมชนศึกษา(ภาคใต้)  57/216 หมู่บ้านเคหสถานครูไทย ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100   นายนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์  0 7433 3114  wailnarit@yahoo.com  องค์กรพัฒนาเอกชน  08/07/2014 ปกติ
117 องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านคลองหัวช้าง  บ้านคลองหัวช้าง หมู่ 4 ตำบลคลองชะอุ่น   นายสมชาย สังข์ทอง    องค์กรประชาชน  10/07/2014 ปกติ
118 เครือข่ายองค์กรประชาชนจังหวัดสุราษฏร์ธานี  173/76 หมู่ 1 ซอยวัดโพธิ์ 18 ถนนวัดโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย   นางสาวธนิสรา หมั่นจิต  0 7728 4770   top2510@thaimail.com  องค์กรประชาชน  0000-00-00 ปกติ
119 มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์  121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์   เสาวลักษณ์ พิจโจทย์  02222 6624    องค์กรพัฒนาเอกชน  09/07/2014 ปกติ
120 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาผู้รับงานไปทำที่บ้าน) 386/59 ซอยรัชดาภิเษก 42 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว   นางระกาวิน ลีชนะวานิชพันธ์  0 2513 8959  homenet@asianet.co.th  องค์กรพัฒนาเอกชน  09/07/2014 ปิดใช้งาน